‫ اخبار

برگزاری وبینار عوامل موثر بر بروز خلاقیت و راهکارهای اجرایی جهت افزایش آن در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد وابسته به پارک علم و فناوری لرستان

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان: وبینار «تحلیل عوامل مؤثر بر بروز خلاقیت و راهکارهای اجرایی جهت افزایش آن» به صورت مجازی توسط دکتر محمد نصرالهی در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد تابعه پارک علم و فناوری لرستان برگزار گردید.

.

دکتر نصرالهی در این وبینار، به بررسی و تحلیل تفکر خلاقانه و ارائه تکنیک‌های افزایش خلاقیت پرداختند.

ایشان همچنین توضیحاتی در مورد نوآوری علمی، توسعه بازار، توسعه محصول، ایده پردازی غربالگرایانه، توسعه مفهوم وتوسعه استراتژیک ارائه نمودند.


در پایان دکتر نصرالهی به ارائه راهکارهای تشویق خلاقیت فکری، شرح موانع آن و ویژگی افراد خلاق مطالبی ارائه نمودند.