‫ اخبار

برگزاری وبینار مبانی حقوقی، قراردادها و قوانین مالیاتی، آئین نامه های مربوط به واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری لرستان

برگزاری وبینار مبانی حقوقی، قراردادها و قوانین مالیاتی، آئین نامه های مربوط به واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری لرستان

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان: وبینار مبانی حقوقی، قراردادها و قوانین مالیاتی، آئین نامه های مربوط به واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان توسط عباس باقی مدیر پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی پارک علم و فناوری یزد برگزار گردید. در این وبینار که به صورت مجازی برگزار شد، بیش از 50 نفر از فناوران و دانشجویان شرکت نمودند.

آقای باقی در این وبینار در خصوص مسائلی از قبیل معافیت های مالیاتی شرکت های فناور و دانش بنیان، نحوه انعقاد قراردادهای پیمانکاری، قوانین کار و تامین اجتماعی که واحدهای فناور در دوره فعالیت خود با آن درگیر می باشند صحبت نمودند. در پایان این وبینار آقای باقی به سوالات شرکت کنندگان در دوره پاسخ دادند.