‫ اخبار

وبینار "آموزش خلق بوم مدل کسب و کار" برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد وبینارآموزش خلق بوم مدل کسب و کار در روز دوشنبه 22 دی ماه از ساعت 12 به صورت مجازی برگزار شد. در این وبینار شرکت کنندگان با اجزای 9 گانه مدل کسب و کار و انواع جریان های درآمدی آشنا شدند.

در همین راستا آقای مهندس جهانگیریان مدرس این کارگاه، به آشنا سازی شرکت کنندگان با اجزای مدل کسب و کار و منطق تدوین آن پرداخت. 

مهندس جهاگیریان در ادامه، به بیان جزئیات هر یک از قسمتهای 9 گانه مدل کسب و کار به سبک «اوستر والدر»از جمله بخش های مشتریان، ارزش پیشنهادی، ارتباط با مشتری، کانالها، فعالیت های کلیدی، منابع کلیدی، شرکای کلیدی ، ساختار هزینه و مدل جریان درآمدی پرداخت و نمونه هایی از این مدل سازی را مورد بررسی قرار داد.

در پایان وبینار، استاد از حضور شرکت کنندگان مشتاق در این کارگاه تشکر و قدردانی نمود.