‫ اخبار

با حضور دکتر کریمیان اقبال؛ نشست مشاوره عمومی پرسنل پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد

نشست بررسی و مشاوره عمومی پرسنل پارک علم و فناوری خراسان درخصوص نوآوری های پارک با حضور دکتر مصطفی کریمیان اقبال، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، امروز دوشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۹ در پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.

شرح خبر:

https://www.kstp.ir/fa/post/113284