‫ اخبار

بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از دستاوردهای پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ستاری از مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی، مرکز نوآوری پارک علم و فناوری و دستاوردهای واحدهای فناور و نمایشگاه فناوری بازدید کرد و ۸ مرکز نوآوری دانشگاه شهید بهشتی و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه را افتتاح کرد.