‫ اخبار

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 10 مرکز نوآوری دانشگاه شهید بهشتی افتتاح می شود.

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری :

10 مرکز نوآوری دانشگاه شهید بهشتی فردا افتتاح می شود.


طی مراسمی با حضور دکتر ستارى معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و هیات همراه، دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی، دکتر کوروش پرند رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و جمعی از اساتید و مدیران دانشگاه 10 مرکز نوآوری دانشگاه شهید بهشتی، سه‌شنبه 9 دی 1399 افتتاح می‌شود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، پیش از آیین افتتاح مراکز نوآوری دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، از ساختمان در دست احداث برج نوآوری دانشگاه، پروژه‌های فناوری در حوزه لیزر، فوتونیک، شتابدهنده و گیاهان دارویی، مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی، مرکز نوآورى پارک علم و فناوری و دستاوردهاى واحدهاى فناور و نمایشگاه فناورى دانشگاه شهید بهشتی بازدید خواهد داشت.

پارک دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یک پارک جامع دانشگاهی از سال 1394فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر بیش از 4270 متر مربع از فضای مرکز رشد و پارک به استقرار واحدهای فناور اختصاص داده شده است.

17 شرکت پیش رشد و 31 شرکت رشدی در مرکز رشد، 4 شتابدهنده  و 15 شرکت در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی مستقر هستند که از این تعداد17 شرکت دانش بنیان در مرکز رشد و 7 شرکت دانش بنیان در پارک حضور دارند. و به این ترتیب زمینه اشتغال243 در پارک علم و فناوری و 200  اشتغال در مرکز رشد فراهم شده است. همچنین 60 تیم نوآوری در مراکز نوآوری دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه شهید بهشتی استقرار دارند.

بر اساس کارکردها و مأموریت‌های اصلی پارک، محور برنامه‌های پارک و مرکز رشد در سال 1399 و 1400 شامل فرهنگ سازی و ترویج نوآوری در دانشگاه، آموزش و توانمند سازی اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه  و ایجاد، توسعه و پایدارسازی کسب و کارها دانش بنیان و خلاق می باشد.
منبع: روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی