‫ اخبار

پیشخوان فناوری مقدمه‌‌ای بر توسعه نظام کارآفرینی و تحقق پیوستار آموزش،پژوهش و نوآوری

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دومین دوره آموزشی مسئولین پیشخوان‌های فناوری در شبکه فناوری دانشگاه تهران را در روزهای 29 آذر لغایت 3 دی ماه به صورت وبیناری برگزار کرد.

متن کامل خبر را در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بخوانید:

http://utstpark.ir/uttechnet-pishkhan-second-webinar/