‫ اخبار

حضور اعضای شورای شهر به همراه معاونت شهرداری قاین درمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان قائن به مناسبت هفته پژوهش و فناوری

به گزارش مرکز رشد واحدهای فناور قاین صبح پنجشنبه مورخ 1399/10/04 اعضای محترم شورای شهر قاین  معاونت محترم شهرداری قاین با حضور خود در مرکز رشد واحدهای فناور قاین هفته پژوهش و فناوری را تبریک گفتند.

در این نشست مهندس وثوقی مدیر مرکز رشد واحد های فناور قاین ضمن عرض خیر مقدم خدمت اعضای محترم شورا و معاونت محترم شهرداری قاین به گزارشی از اقدامات مرکز رشد در چند سال اخیر پرداخت و از اهمیت و جایگاه مرکز رشد و کسب و کارهای دانش بنیان صحبت کرد.در این بازدید، بر استفاده از ظرفیت های شهرداری قاین جهت تقویت واحدهای نوآور و فناور این شهرستان تاکید گردید که از مهمترین موارد آن می توان به تمایل سرمایه گذاری در پروژه های مستقر در مرکز و همچنین امکان استفاده از فضای تبلیغی متعلق به شهرداری جهت معرفی واحدها اشاره کرد.

مقرر گردید ضمن ارتباط نزدیکتر شورا و مرکز رشد در طی مباحث و رویدادهای مشترک متناسب با فعالیت در راستای پیشرفت شهر قاین واحدهای نوآور و فناور نقش آفرینی کنند.

همچنین اعضای محترم شورا و معاونت شهرداری قاین در این نشست بر  همکاری و تعامل شورا و شهرداری با مرکز رشد واحد های فناور تاکید نمودند.