‫ اخبار

انعقاد تفاهم نامه راه‌اندازی مرکز نوآوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تفاهم نامه راه اندازی مرکز نوآوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی بین پارک علم و فناوری و دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی منعقد شد.

به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ نوآوری، ایجاد و توسعه  تیم ها نوآور و واحدهای فناور توسط اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه شهید بهشتی، تفاهم‌نامه راه اندازی مرکز نوآوری بین دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور آقای دکتر احمد خاتمی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی و پارک علم و فناوری با حضور آقای دکتر کوروش پرند رئیس پارک علم و فناوری و دانشگاه شهید بهشتی منعقد شد.

در همین راستا جلسه­ی مشترک مدیران پارک و دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دوشنبه 1 دی ماه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد. در این جلسه دکتر محمدرضا عنانی سراب معاون پژوهشی دانشکده ، دکتر حمیدرضا ولی پور معاون آموزشی دانشکده و دکتر علی اصغر سعدآبادی مدیر نوآوری و توسعه فناوری پارک حضور داشتند. همچنین در این جلسه رئیس پارک علم و فناوری اهداف، ماموریت­های و شورای راهبردی مراکز نوآوری در دانشکده­ها و پژوهشکده­ها را تشریح کردند.

مرکز نوآوری­ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، از ایده‌هایی که منجر به تولید محصولات یا ارائه خدمات، در زمینۀ های مرتبط با دانشکده ادبیات و علوم انسانی بر مبنای تقاضا بازار باشد، حمایت می کند.