‫ اخبار

فراخوان مرکز نوآوری دانشکده الهیات و ادیان

فراخوان مرکز نوآوری دانشکده الهیات و ادیان

جهت پذیرش واحدهای فناور و شرکت ها در دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

تیم های نواور و واحدهای فناور اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده ادیان و الهیات در اولویت می باشند.

ارسال درخواست از طریق سامانه جذب و پذیرش مرکز رشد یا پارک علم و فناوری
roshd.sbu.ac.ir
park.sbu.ac.ir

 مهلت ثبت در سامانه جذب و پذیرش : روز پنجشنبه 4 دی ماه 1399

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:
09152588910