‫ اخبار

امضای تفاهم نامه همکاری تبلیغات و اطلاع رسانی واحدهای فناور پارک

امضای تفاهم نامه همکاری تبلیغات و اطلاع رسانی واحدهای فناور پارک
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، شرکت آینه نقش و نگار آسمانیان( آنا) و پارک علم و فناوری استان قم تفاهم نامه همکاری برای اطلاع و تبلیغات شرکت های فناور عضو را به امضا رساندند.
بنابراین گزارش، از جمله مهمترین موضوع این تفاهم نامه توسعه همکاری های دو طرف با در نظر گرفتن سرمایه های و ظرفیت های بالقوه و بالفعل مادی، اجتماعی و معنوی طرفین در زمینه تبلیغات و اطلاع رسانی اعلام شده است.
براین اساس در این طرح همکاری اهداف مهمی چون ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان؛ کمک به راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان و فناورانه و استفاده واحدهای فناور پارک از خدمات آموزشی و تبلیغاتی آنادنبال خواهد شد.
طی تفاهم نامه همکاری امضا شده شرکت آنا در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود نسبت به تخصیص رایگان سازه های تبلیغاتی تفاهم شده اقدام خواهد کرد و شرکت های فناور عضو می توانند در صورت تقاضای تبلیغات و معرفی از مزایا و تخفیف های ویژه این شرکت استفاده کنند.