‫ اخبار

توجه به نیاز روز، تنها شرط شکوفایی استارتاپ ها

معصومه خان احمدی، مشاور مدیر عامل صندوق نوآوری و شکوفایی معتقد است، اگر شرکت یا فردی بخواهد در دنیای استارتاپ ها فعالیت جدی داشته باشد، با توجه به شرایط موجود بی شک موفق خواهد شد به شرطی که با توجه به نیازهای روز به فعالیت بپردازد.

معصومه خان احمدی، مشاور مدیر عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به مناسبت هفته پژوهش باحضور در خبرگزاری سیناپرس و در گفتگو با خبرنگار سیناپرس درباره اهمیت فرآیندهای پژوهشی در شکوفایی و تجاری سازی استارتاپ ها گفت: موضوع بسیار مهمی که در بحث تجاری سازی استارتاپ ها وجود دارد، شکل گیری بازار است. این امر جزو اولویت های راهبردی کشور است، چراکه این مهم در آینده تاثیر بنیادینی خواهد داشت

وی افزود: اگر شرکت یا فردی بخواهد در این زمینه فعالیت جدی داشته باشد با توجه به شرایط موجود بی شک موفق خواهد شد به شرطی که با توجه به نیازهای روز به فعالیت بپردازد. شرایطی چون تشکیل تیم متخصص و مجرب و ایجاد فضای مناسب برای رشد از مولفه های اصلی موفقت در حوزه استارتاپ ها است.

به گفته این مقام مسوول، در حوزه استارتاپ ها نمی توان مدل مشابه پژوهشی به کار برد؛ چراکه پراکندگی و تنوع زیادی به لحاظ موضوع وجود دارد. این حوزه متاثر از پتانسیل های منطقه ای است؛ ممکن است استارتاپی در یک استان اولویت مهمی داشته باشد، اما مشابه آن برای مثال در تهران به درد نخورد

خان احمدی با اشاره به آخرین دستاوردها در زمینه استارتاپ ها گفت: تجربیات خوبی در توسعه کسب و کارهای استارتاپی به ویژه در استان کرمانشاه وجود دارد که نشان دهنده پیشرفت قابل قبول این نوع کسب و کارها در راه رفع نیازهای روز جامعه بوده است. امروزه ما شاهد شکوفایی استارتاپ هایی هستیم که در جریان توانمند سازی قرار گرفتند و تحت حمایت  های پارک ملی علوم و فناوری از یک ثبت اختراع، به شرکتی مهم در کسب و کار تبدیل شده اند که لیست بیمه چشمگیری دارد. برای مثال این روند در حوزه هایی مانند تجهیزات پزشکی و بازی های رایانه ای به خوبی خود را نشان داد

مشاور مدیر عامل صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین از پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی بازدید کرد.