‫ اخبار

انعقاد تفام نامه سه جانبه در راستای توانمندسازی بانوان استان قزوین

با هدف گسترش امکان کارآفرینی و اشتغال فراگیر بانوان استان قزوین از طریق توانمندسازی مهارتی و ایجاد بستر کار گروهی و ارائه خدمات در عرصه های مختلف و همکاری با شرکت‌های دانش بنیان تفاهم نامه همکاری فیمابین آقای دکتر مافی رئیس پارک علم و فناوری قزوین، خانم صدیق ربیعی مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری و آقای مددی مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان منعقد گردید. 

این تفاهم نامه در راستای اجرای فعالیت های مشترک زیر به امضا رسید:

  • ارتقاء سطح مهارت فنی بانوان استان به منظور توانمندسازی در جهت ایجاد اشتغال پایدار از طریق آموزش کارگاهی
  • ارتقاء سطح مهارت فنی زنان سرپرست خانوار و یا در معرض آسیب جهت ایجاد زمینه اشتغال پایدار
  • منتورینگ (مشاوره شغلی) و ارائه آموزشهای اصول کارگروهی ، به منظور هدایت زنان جهت ایجاد خوداشتغالی و کارآفرینی
  • آشنایی زنان با نحوه کار شرکت های دانش بنیان و فن آور و ایجاد بستر همکاری با آنان
  • ایجاد هماهنگی لازم در استفاده از فضاها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود در سطح استان جهت ارائه خدمات توانمند سازی به بانوان