‫ اخبار

کاروان استانی 100 استارتاپ به کردستان رسید

گروه سرمایه گذاری 100 استارتاپ روی استارتاپ‌های کردستان سرمایه گذاری می کند.

مهلت ارسال طرح : تا تاریخ ۲۴ آذر

ثبت نام : 
100Startups.ir