‫ اخبار

کارگاه آموزش مجازى استارتاپ کارآفرینى اجتماعى

مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی کارگاه آموزش مجازى
استارتاپ کارآفرینى اجتماعى برگزار می کند:

لینک ورود به جلسه:
‏https://meeting.atu.ac.ir/ch/kae

کسب اطلاعات بیشتر:
Www.Fargangi.atu.ac.ir

منبع: روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی