‫ اخبار

اختتامیه هفته جهانی کارافرینی

اختتامیه هفته جهانی کارافرینی امروز به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه بهشتی و شتابدهنده دانش بنیان کاریز اعتماد برگزار  و بصورت مجازی برای مخاطبان پخش شد.
در این مراسم دکتر پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و دبیر ستاد توسعه صنایع نرم و خلاق،دکتر اقبال شاکری و دکتر ایزدی خواه نمایندگان مجلس شورای اسلامی،دکتر سلاح ورزی نایٔب رییس اول اتاق بازرگانی ایران،معاون پژوهشی دانشگاه و معاونین پارک و جمعی از فعالین زیست بوم نواوری به بیان نظرات خود درباره چالش های حکمرانی و توسعه این زیست بوم پرداختند.

در ابتدای مراسم دکتر پرویز کرمی از برخی توانمندی های شرکت خلاق مستقر در پارک دانشگاه بازدید کرد و حمایت از شرکت های خلاق و فعالین صنایع فرهنگی را پیش نیاز  اشتغال پایدار،توسعه اقتصاد کشور و ارزآوری دانست.

در این مراسم مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه نیز خبر اختصاص اعتبار ١ میلیارد تومانی جهت حمایت از شرکت های خلاق را اعلام کرد.

مبنع : روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی