‫ اخبار

وبینار خلاقیت، نوآوری و ایده پردازی

مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:

 وبینار خلاقیت، نوآوری و ایده پردازی 

مدرس: دکتر علی اصغر سعدآبادی

زمان: 16 آذرماه 1399 ساعت 17

منبع: روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی