‫ اخبار

فراخوان حمایت از طرح ها و ایده های نوآورانه در صنعت بیمه توسط شرکت بیمه سامان

فراخوان حمایت از طرح ها و ایده های نوآورانه در صنعت بیمه توسط شرکت بیمه سامان

مهلت ارسال طرح ها (از سوی نوآوران و استارتاپ ها) تمدید شد

 ٢٢ آذر: برگزاری Pitch Back (ارائه طرح های منتخب در مقابل مدیران بیمه سامان)

طرح های پیشنهادی خود را هرچه زودتر ارسال بفرمایید

طلاعات بیشتر: 
09152588910


اطلاعات تصویری


منبع: روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی