‫ اخبار

نیان الکترونیک دو تندیس رتبه یک از پانزدهمین جشنواره ملی شیخ بهایی کسب کرد

مهندس محمدعلی چمنیان، بنیان گذار گروه صنعتی نیان الکترونیک در جشنواره ملّی فن آفرینی شیخ بهایی که در ۲۹ آبان ۹۹ برگزار شد، به عنوان "برترین فن آفرین رشد یافته" (از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و همچنین "برترین فناور صنعت ساز کشور" (از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری) انتخاب شد.


شرح:

https://www.kstp.ir/fa/post/123517