‫ اخبار

نیاز فناورانه حوزه پسماند " برای ساخت و تولید داستگاه های RVM"

شتابدهنده گام دوم  مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

 نیاز فناورانه حوزه پسماند " برای ساخت و تولید داستگاه های RVM" 

دستگاه دریافت خودکار یا" تجهیزات مکانیزه دریافت یا خود دریافت پسماند"

شرکت های فناور و دانش بنیان دارای توانمندی ساخت این دستگاه لطفا برای ارسال رزومه و پروپوزال با شماره زیر تماس حاصل فرمایند:

 09194208163
 02129905285