‫ اخبار

هفته جهانی کارآفرینی در دانشگاه شهید بهشتی

پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی در هفته جهانی کارآفرینی برنامه های زیر را برگزار می کند: 

1-وبینار رئیس و معاونان پارک با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
2-مشاوره در خصوص مسائل حقوقی استارتاپ ها ویژه شرکت های مستقر در مرکز رشد و پارک علم و فناوری
3-کارگاه تامین مالی نوآوری ویژه شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد و پارک علم و فناوری 
4-کارگاه مشاوره و برندینگ و تبلیغات ویژه شرکت هاو واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد و پارک علم و فناوری
5-گفتگوهای لایو با کارآفرینان برتر کشور 
همچنین در راستای مسئولیت اجتماعی پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی دوره های آموزشی ویژه انجمن های علمی کشور برگزار می گردد:
1-آشنایی انجمن های علمی دانشجویی کشور با اکوسیستم نوآوری ایران (سلسله وبینار)
2-وبینار ایده پردازی و همکاری با مرکز نوآوری دانشگاه شهید بهشتی ویژه انجمن های علمی دانشجویی

هفته جهانی کارآفرینی را با پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی همراه باشید. 

زمان : 28 آبان ماه تا 4 آذرماه 1399