‫ اخبار

وبینار رئیس و معاونان پارک با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی 

همزمان با هفته جهانی کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود: 

وبینار رئیس و معاونان پارک با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 

زمان : شنبه یک آذرماه 1399 / ساعت 10 تا 12

 لینک ورود به وبینار 

https://ptc-lms.sbu.ac.ir/rsbu_webinar 

توضیحات : برای ورود از نوع مهمان(guest) استفاده نماید.