‫ اخبار

افزایش 50 درصدی سقف حمایت مالی از شرکت های فناور مراکز رشد پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

در جلسه شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی تصویب شد.

دومین جلسه شورای علمی وفناوری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی روز سه شنبه بیستم آبان ماه 1399 برگزار شد و بر اساس مصوبه این شورا،  میزان حمایت های مالی پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی از شرکت های فناورمراکز رشد وابسته به پارک با افزایش 50 درصدی به شرح زیر تعیین شد.
سقف حمایت از شرکت های فناور در مرحله پیش رشد -  180 میلیون ریال
سقف حمایت از شرکت های فناور در مرحله رشد -  1550 میلیون ریال
سقف حمایت از شرکت های فناور توسعه یافته در قالب تسهیلات تجاری سازی -  1500 میلیون ریال