‫ اخبار

برگزاری دوره‌های مجازی توانمندسازی پارک علم و فناوری کردستان و دانشگاه کردستان با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری دانشگاه شریف

طرح توانا مجموعه ای از دوره های آموزشی کاربردی است که جهت ارتقای توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان و آشنایی با فضای کسب و کار و ملزومات آن طراحی شده است. این بسته آموزشی شامل عنوان آموزشی در قالب 50 ساعت آموزش می‌باشد.

در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهینامه پایان دوره از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف اعطا می‌گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به https://stpok.ir/Fa/showNews.aspx?NewsID=50572 مراجعه فرمایید.