‫ اخبار

مرکز رشد واحد های فناور در بنیس-شبستر راه اندازی می شود

با امضا و مبادله موافقتنامه همکاری فیمابین پارک علم و فناوری و دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی صورت پذیرفت

موافقتنامه همکاری فیمابین این دو مجموعه ، روز شنبه ۷ تیر ماه ۱۳۹۹ با حضور روسا و معاونین پارک و دانشگاه پیام نور و در راستای توسعه ی زمینه  همکاری های علمی، پژوهشی و فناوری و استفاده بهینه  از ظرفیت ها و قابلیت های موجود و با هدف تاسیس و راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور در بنیس-شبستر،  امضا و مبادله شد. این موافقت نامه  در اجرای مفاد تفاهم نامه فیبابین معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم و ریاست دانشگاه پیام نور کل کشور در زمینه فراهم آوردن امکان بهر برداری پارک های علم و فناوری از فضاهای کالبدی دانشگاه منعقد شد.
با امضای این موافقت نامه ،  با تخصیص فضا و امکانات لازم توسط دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی و حمایت مالی و معنوی توسط  پارک علم و فناوری، مرکز رشد بنیس-شبستر تاسیس می شود  و بستر لازم برای ایجاد، رشد و توسعه فناوری و کارآفرینی در منطقه فراهم خواهد شد. جوانان مستعد و دارای ایده های نو و فضای آموزشی مناسب در بنیس، شبستر و شهرستان های منطقه،  پتانسیل لازم برای رشد و توسعه فناوری منطقه را فراهم ساخته است و با تاسیس این مرکز رشد امکان تبدیل ایده ها فناورانه به محصولات و خدمات قابل ارائه به جامعه فراهم خواهد شد.
این موافقت نامه  در راستای  اجرای سیاست های پارک در زمینه تمرکز زدایی از مرکز استان امضا و مبادله شد و با تاسیس این مرکز رشد ، شمار مراکز رشد وابسته به پارک در شهرستان های استان  به عدد 9 خواهد رسید.