‫ اخبار

با تولید محصولات ارگانیک، حافظ سلامت محیط زیست باشیم

مدیرعامل شرکت سامان انرژی گستر پویای شرق عضو پارک علم و فناوری خراسان گفت: ما به عنوان اولین شرکت فعال در سیستم بیوگاز و تولید کود ارگانیک کشاورزی در ایران فعالیت داریم.

شرح:

https://www.kstp.ir/fa/post/123476