‫ اخبار

فراخوان پذیرش واحدهای فناور در پردیس زیرآب دانشگاه شهید بهشتی

پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد تعدادی واحد فناور و شرکت فعال در حوزه " سلولز و مشتقات سلولزی " جهت استقرار در دوره رشد و یا پارک در محل پردیس زیراب (استان مازنداران، شهر زیراب) دانشگاه شهید بهشتی پذیرش نماید.
مهلت ارسال مدارک: پایان وقت اداری روز سه شنبه 20 آبان ماه 1399
ارسال درخواست از طریق سامانه جذب و پذیرش مرکز رشد و پارک علم و فناوری قابل دسترسی بر روی سایت www.roshd.sbu.ac.ir


مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 5 آبان 1399

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0