‫ اخبار

مصوبات سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برای پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی اعلام شد

پیرو سفر معاون علمی و فناوری رِییس جمهور به استان آذربایجان شرقی، در زمینه های مختلف توسعه پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و حمایت هر چه بیشتر از شرکت های مستقر در پارک موارد زیر به تصویب رسید:


1- حمایت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در زمینه ارتقاء زیرساخت های پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی،  شامل اختصاص مبلغ 50 میلیارد ریال به منظور شروع  فاز دوم آماده سازی اراضی قابل واگذاری به شرکت های فناور و دانش بنیان، در محل مجتمع عصر انقلاب و همچنین دریافت زمین به مساحت 20 هکتار از دانشگاه تبریز


2- اختصاص مبلغ 30 میلیارد ریال به منظور حمایت از شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی که بر اساس عملکرد شرکت های فناور هزینه خواهد شد.


3- اختصاص مبلغ 50 میلیارد ریال به منظور حمایت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی ارس که یکی از سهامداران آن پارک علم و فناوری است. 


گفتنی است مطابق برنامه ریزی و پیگیری های انجام شده پارک  و مساعدت معاونت علمی ریاست جمهور، از ابتدای سال آینده امکان راه اندازی و بهر برداری از پروژه های یاد شده فراهم خواهد شد.