‫ اخبار

وبینار آشنایی با قوانین و مقررات ثبت شرکت ها و الزامات آن در پارک علم و فناوری کرمانشاه برگزار شد

این وبینارکه با همکاری موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه و مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرمانشاه برگزار شد  شرکت کنندگان توسط  مهندس  پیمان عباسی معاون اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان کرمانشاه با  شرایط عمومی و اختصاصی ثبت شرکت ها ، آشنایی کلی با انواع شرکت ها در قانون تجارت ایران و قوانین مقررات و الزامات ثبت شرکت ها آشنا شدند.