‫ اخبار

بررسی و رفع چالش های شرکت های مستقر در پارک علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی؛

  برگزاری جلسه هم اندیشی شرکت های مستقر در پارک علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی سیناپرس: جلسه هم اندیشی شرکت های مستقر در پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به منظور بررسی و رفع چالش های شرکت های مستقر دراین پارک برگزار شد.

این جلسه با حضور دکتر علی حسنی- معاون پشتیبانی، دکترابراهیم نبیونی -معاون فناوری  و مهندس محمدرضاآقاجانی- مدیر توسعه نوآوری و کارآفرین  و مدیران شرکت های مستقر در پارک از 15 تا 30 شهریور 1399 در محل پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی برگزار شد.

معاون پشتیبانی پارک در این خصوص گفت: هدف از برگزاری این جلسات ؛ آشنایی بیشتر با فعالیت شرکت ها ، ارائه گزارش پیشرفت کار،  شرح نحوه فعالیت و کاربردی کردن محصول  و خدمات شرکت ها ، طرح چالش ها و بیان پیشنهادات مدیران شرکت ها برای کسب بهترین نتیجه است.
 در ادامه نیز معاون فناوری این مجموعه اظهار کرد: با توجه  به اینکه پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی به عنوان تنها پارک تخصصی و موضوعی در حوزه صنایع فرهنگی است ، توجه به این حوزه با در نظر گرفتن ظرفیتهای موجود در عرصه های مختلف فرهنگی در سطح کشور و پیگیری رفع موانع و انجام اقدامات تسهیلگر برای شرکت ها به ویژه شرکت های خلاق به عنوان یکی از راه‌های توسعه کشور است.

همچنین در این جلسه مدیران شرکت ها  ضمن معرفی نوع فعالیت و محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده  به طرح مشکلات و چالش های موجود در این حوزه  پرداختند و خواستار حمایت و پشتیبانی پارک ملی علوم و فناوری های نرم وصنایع فرهنگی برای پیشبرد اهداف و ارتقاء عملکرد شرکت  ها شدند.

در ادامه نیز گزارش فعالیت های انجام شده توسط پارک برای توسعه فعالیت ها از جمله تنظیم تفاهم نامه های همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی ، صندوق کارآفرینی امید به منظور پرداخت تسهیلات به شرکت ها به ویژه شرکت های دانش بنیان و خلاق ، برگزاری نشست های تخصصی ، ارائه مشاوره های تخصصی و کاربردی  ارائه شد.

همچنین از جمله نتایج برگزاری جلسات مشترک می توان به تشکیل کارگروه متشکل از نمایندگان پارک ، مدیران شرکت ها و نمایندگان کارگزاریهای تخصصی تعین شده  به منظور عارضه یابی مشکلات شرکت های مستقر در پارک اشاره کرد.