‫ اخبار

هوش تجاری (BI) در خدمت مدیریت بهینه مراکز رشد واحدهای فناور

مدیر مرکز رشد فناوری جامع درباره‌ی استفاده از مفاهیم هوش تجاری (BI) در پایش مراکز رشد و شرکت‌های فناور اظهار کرد: با این رویکرد به‌راحتی می توان بر روند رشد شرکت‎ها و عوامل موثر در ارزیابی آن‌ها نظارت داشت.

شرح خبر:

https://www.kstp.ir/fa/post/123422