‫ اخبار

وبینار آشنایی با قوانین و مقررات ثبت شرکت ها و الزامات آن

وبینار آشنایی با قوانین و مقررات ثبت شرکت ها و الزامات آن

http://www.kti.ir/notices/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7/7378-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-544.html


مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 5 مهر 1399

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0