‫ اخبار

مرکز "نوآوری باز صنعتی تراکتور سازی ایران" و " مرکز نوآوری و شتاب دهی تعمیق ساخت داخل" با مشارکت پارک راه اندازی می شود

با مبادله دو تفاهم نامه همکاری فیمابین پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و گروه صنعتی تراکتور سازی ایران و شرکت" شیمی،پژوهش و صنعت" ، در جلسه اقتصاد دانش بنیان و جهش تولید استان آذربایجان شرقی و با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور صورت پذیرفت.
روز سه شنبه 25 شهریور ماه 1399 در نشست اقتصاد دانش بنیان و جهش تولید استان آذربایجان شرقی، دو تفاهم نامه  همکاری فیمابین پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و گروه صنعتی تراکتورسازی ایران  و شرکت دانش بنیان شیمی،پژوهش و صنعت،  با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور امضا و مبادله شد. این تفاهم نامه ها به منظور مشارکت و همکاری در راه اندازی مرکز نوآوری باز صنعتی تراکتور سازی ایران و ایجاد مرکز نوآوری و شتاب دهی تعمیق ساخت داخل شرکت شیمی، پژوهش و صنعت مبادله شد و بر اساس آن با تامین فضای مورد نیاز برای راه اندازی این مراکز نوآوری و شتاب دهی توسط شرکت های تراکتور سازی و شیمی ،پژوهش و صنعت ، پارک علم و فناوری مراحل راه اندازی مراکز مذکور و حمایت های مالی از شرکت های مستقر در آنها را به اجرا در خواهد آورد. 
گروه صنعتی تراکتور سازی بر اساس این تفاهم نامه 4000 متر مربع فضای دفتری و کارگاهی برای راه اندازی مرکز نوآوری باز صنعتی تراکتور سازی ایران و شرکت "شیمی،پژوهش و صنعت" 2000 متر مربع به منظور راه اندازی مرکز نوآوری و شتاب دهی تعمیق ساخت داخل اختصاص خواهند داد.