‫ اخبار

تشکیل جلسه شورای هماهنگی دبیران کانونهای شکوفایی خلاقیت پارک علم و فناوری قزوین

جلسه شورای هماهنگی دبیران کانونهای شکوفایی خلاقیت پارک علم و فناوری قزوین صبح روز سه شنبه ۱۸ شهریور ۹۹ با حضور رئیس پارک، مدیرمرکز رشد جامع و دبیران کانونهای شکوفایی خلاقیت در سالن شهید اسکندری نژاد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد. 

در این جلسه مصطفی مافی رئیس پارک از دبیران کانون خواست تا نسبت به شناسایی ظرفیت های موجود در شهرستان محل کانون بپردازند و تاکید بر هدایت ایده ها به سمت پتانسیل های بومی و ومنطقه ای باشد. همچنین به منظور تبیین جایگاه کانون شکوفایی در هر شهرستان جلساتی با مسئولین محلی از سوی پارک برگزار گردد تا با جلب حمایت ایشان، برنامه های کانونها با سرعت بیشتری پیش رود.

معصومه نیکونژاد مدیرمرکز رشد جامع نیز کانونهای شکوفایی خلاقیت را به عنوان چشم بینای پارک جهت شناسایی، جذب، هدایت و حمایت از ایده ها در سراسر استان معرفی کرد.

وی افزود: با توجه به نقش پارک در توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری استان، پارک علم و فناوری نسبت به راه اندازی حداقل یک شعبه کانون شکوفایی خلاقیت در هر شهرستان اقدام نموده است. این کانونها با محوریت دانشگاهها در هر شهرستان بوده ولیکن جامعه هدف و مخاطبین آنها کلیه دانش آموزان، دانشجویان، فارغ التحصیلان و صاحبان ایده در آن شهرستان می باشد و نه فقط دانشجویان و اساتید آن دانشگاه.

نیکونژاد در ادامه از برنامه ریزی صورت گرفته جهت فراخوان جذب ایده ها، برگزاری دوره های آموزشی، ارائه مشاوره ها، برگزاری رویدادها و … در سال جدید تحصیلی توسط کانونها خبر داد.

در پایان جلسه از لوگوی کانون شکوفایی خلاقیت پارک رونمایی شد.

در حال حاضر امور راه اندازی شعب کانون شکوفایی خلاقیت در کلیه شهرستانهای استان قزوین  و در قالب ۹ شعبه در دانشگاه فنی و حرفه ای قزوین، دانشگاه پیام نور قزوین، دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، دانشگاه  پیام نور بوئین زهرا، دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی آبیک، موسسه آموزش عالی کار ، دانشگاه پیام نور الوند، دانشگاه پیام نور تاکستان و دانشگاه پیام نور آوج انجام پذیرفته و کانونها فعالیت رسمی خود را در سال تحصیلی جدید با برنامه های متنوع آغاز می نمایند.