‫ اخبار

جلسه هماهنگی و تبادل نظر مسوولین پارک علم و فناوری استان سمنان با واحدهای فناور پارک در زمینه واگذاری کارگاه‌های مرکز رویش فناوری پارک 1399/06/18

جلسه هماهنگی و تبادل نظر با واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان سمنان به منظور بررسی واگذاری کارگاه‌های فاز یک مجتمع نیمه‌صنعتی پارک(مجتمع مرکز رویش فناوری پارک علم و فناوری استان سمنان) با حضور آقایان مهندس تیموری کارشناس مسوول واحدهای فناور شاهرود، مهندس شارق رییس اداره توسعه زیرساخت‌های فناوری، مهندس حجتی سرپرست اداره عمرانی پارک، دکتر هراتی‌زاده نماینده شرکت نانوشات، مهندس ریاضی نماینده شرکت کیمیا طیران زکریا، مهندس باقری نماینده شرکت سازه سازان لالان، مهندس بختیاری نماینده شرکت‌های مهرنوش رودیان و دارو درمان سحر و مهندس میرزا حسینی نماینده شرکت تیبا الکترونیک در روز سه‌شنبه مورخ 99/06/18 در محل سالن جلسات پردیس پارک برگزار شد.جلسه هماهنگی و تبادل نظر با واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان سمنان به منظور بررسی واگذاری کارگاه‌های فاز یک مجتمع نیمه‌صنعتی پارک(مجتمع مرکز رویش فناوری پارک علم و فناوری استان سمنان) با حضور آقایان مهندس تیموری کارشناس مسوول واحدهای فناور شاهرود، مهندس شارق رییس اداره توسعه زیرساخت‌های فناوری، مهندس حجتی سرپرست اداره عمرانی پارک، دکتر هراتی‌زاده نماینده شرکت نانوشات، مهندس ریاضی نماینده شرکت کیمیا طیران زکریا، مهندس باقری نماینده شرکت سازه سازان لالان، مهندس بختیاری نماینده شرکت‌های مهرنوش رودیان و دارو درمان سحر و مهندس میرزا حسینی نماینده شرکت تیبا الکترونیک در روز سه‌شنبه مورخ 99/06/18 در محل سالن جلسات پردیس پارک برگزار شد.