‫ اخبار

بازدید معاون پشتیبانی پارک مازندران از پارک علم و فناوری استان سمنان

روز دوشنبه مورخ 1399/05/20 آقای مهندس سیفی معاون پشتبانی پارک علم و فناوری مازندران به همراه مدیر امور اداری این پارک آقای مهندس خادمی از پارک علم  و فناوری استان سمنان بازدید به عمل آورند. در این بازید آقای مهندس سیفی ضمن جلسه با مسوولین پارک علم و فناوری استان سمنان از بخش‌های مختلف پارک نیز بازدید نمودند. این سفر با هدف آشنایی بیشتر دو پارک و انتقال تجربه به ویژه در حوزه‌ی معاونت‌های پشتیبانی دو پارک صورت گرفت.