‫ اخبار

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک پارک علم و فناوری استان سمنان با صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون

تفاهم‌نامه همکاری مشترک پارک علم و فناوری استان سمنان و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با هدف گسترش همکاری و هم‌افزایی در اجرای برنامه­‌های مشترک و استفاده از امکانات و ظرفیت‌های طرفین در راستای اهداف و ماموریت­های پارک و صندوقمنعقد شده است.

از جمله تعهدات صندوق در این تفاهم‌نامه می‌توان صدور ضمانتنامه اعتباری و انواع ضمانتنامهها‌ی شرکت در مناقصه و مزایده، تعهد پرداخت، تضمین معاملات، حسن انجام کار، ضمانت عملکرد محصول، استرداد پیش پرداخت و کسور وجه الضمان را نام برد.شایان ذکر است صـندوق ضـمانت سـرمـایه‌گـذاری تـعاون، بر اساس مـصوبه هیات محترم وزیران و با تغییر اساسنامه، جایگزین صندوق تعاون کشور شده است. اکثر حوزه فعالیت صندوق، متوجه شرکت‌های تعاونی است و از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها، اقدام به حمایت از شرکت‌ها و تسهیل در تامین منابع مالی آنان می‌نماید. این صـندوق دارای شخصیت حـقوقی و استقلال مالی است. حوزه‌ی فعالیت صندوق سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است و شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود، نمایندگی این تعاونی در شهرستان شاهرود را دارد.