‫ اخبار

برگزاری اولین جلسه داوری طرح‌های متقاضی گرنت رشد در پارک علم و فناوری استان سمنان

اولین جلسه داوری فنی طرح‌های متقاضی گرنت رشد با حضور مدیران معاونت فناوری پارک علم و فناوری استان سمنان و دکتر خسروی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان یکی از داوران فنی طرح‌ها روز یک‌شنبه مورخ 1399/05/26 برگزار گردید. گرنت رشد، حمایت مالی پارک فاوا است که به شرکت‌های مستقر در دوره رشد در مراکز شبکه‌ی تاد تعلق می‌گیرد. توسعه اقتصاد دیجیتال (تاد) شبکه‌ای از پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها است که به همراه پارک فاوا در ارتقای سطح فعالیت‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصاد دیجیتال همکاری می‌کنند. در همین راستا از سوی اداره جذب و پذیرش پارک علم و فناوری استان سمنان فراخوانی اعلام و تعدادی طرح نیز به این اداره ارسال گردید. طرح‌های دریافتی پس از بررسی در این جلسه و در صورت تایید اولیه، برای پذیرش نهایی به شورای مربوطه ارسال خواهند شد و در نهایت پس از تصویب مبلغ حمایت مالی و عقد قرارداد برای دریافت حمایت‌های بعدی به پارک فاوا ارسال می‌شوند. در جلسه‌ی امروز دو طرح از میان طرح‌های متقاضی به داوری گذاشه شد.