‫ اخبار

راه اندازی شبکه شناسایی و توسعه فناوری های حوزه کشاورزی و صنایع وابسته؛ پارک علم و فناوری کرمانشاه

این گروه با هدف شناسایی، نیازسنجی و توسعه فناوری های حوزه کشاورزی و صنایع وابسته شامل مکانیزاسیون، امنیت غذایی، تجهیزات فناورانه، صنایع تبدیلی و تکمیلی پیشرفته، کشاورزی دقیق و موارد دیگر، ذیل مرکز رشد کشاورزی پارک علم و فناوری کرمانشاه راه اندازی شده است.

مهمترین مأموریتهای این گروه عبارت است از:

- ایجاد فضای همفکری و هم افزایی مدیران مراکز رشد کشاورزی و حوزه های وابسته در کشور،

- اطلاع رسانی نیازهای فناورانه و اولویتهای سازمانها، دستگاه های اجرایی، تحقیقاتی و صنایع در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته در کشور

- معرفی توانمندیهای واحدهای فناور و شرکتهای دانش بنیان در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته جهت انجام پروژه ها در کشور

- اطلاع رسانی رویدادهای کارآفرینانه، کارگاه ها و دوره های آموزشی، و سایر برنامه های توانمندسازی و تجاری سازی در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته در کل کشور

مدیر گروه: آقای مهندس شهاب خوش خوی

اطلاعات تماس: 09188392512

kti.agri.inc@gmail.com

بدینوسیله از متخصصین، فعالان و مدیران مراکز رشد کشاورزی پارک های علم و فناوری کشور تقاضا می شود با پیوستن به گروه "شبکه شناسایی و توسعه فناوری های حوزه کشاورزی و صنایع وابسته" در هم افزایی و اشتراک گذاری اطلاعات مرتبط همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.