‫ اخبار

در راستای استفاده ظرفیت دو طرف از ظرفیت نوآوری و فناورانه؛ عقد تفاهم نامه همکاری نوآوری، موجب تحکیم روابط پارک و پالایش گاز شهید هاشمی نژاد خواهد شد

به منظور توسعه زمینه های مشترک و تعریف پروژه انتقال فناوری، تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین پارک علم و فناوری خراسان و پالایش گاز شهید هاشمی نژاد بین دو مجموعه منعقد شد.

شرح خبر:

https://www.kstp.ir/fa/post/113332