‫ اخبار

حضور نماینده پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی در اولین نشست معاونین اجرایی و پشتیبانی فناوری

اولین نشست معاونین اجرایی و پشتیبانی فناوری بیست و هشتم اردیبهشت ماه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.

در این نشست که مهندس فاطمه گودرزی رییس محترم اداره خدمات تجاری سازی به نمایندگی پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی حضور داشت، نمایندگان هر پارک به مدت چند دقیقه به معرفی دستاورد و اهداف پارک علم و فناوری محل خدمتشان پرداخته و در ادامه جلسه مواردی چون تنوع بخشی به درآمدهای پارک ها ، توسعه فضاهای فیزیکی ، ایجاد اکوسیستم های فناوری، چگونگی قیمت گذاری و اجاره بها مورد تاکید نمایندگان و مورد تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین مقرر گردید ضمن ایجاد دبیرخانه جهت تبادل نظر اعضا در رابطه با مسائل و مشکلات پیش روی پارک های استان تهران با دبیری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، نسبت به نشست ها بصورت گردشی در پارک های استان تهران به میزبان هر یک از پارک های استان در آینده، برنامه ریزی شده که نماینده پارک دانشگاه شهید بهشتی نیز از این جلسات به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی، استقبال نمود .