‫ اخبار

توسط مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی و مرکز نوآوری علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی رویداد محتوای کودک برگزار می شود

رویداد محتوای کودک از سوی مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی و مرکز نوآوری علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی از بهمن ماه سال جاری آغاز شده است. علاقه‌مندان برای حضور در این رویداد تا 25 اسفند ماه فرصت دارند ایده های خود را که در حوزه های پیشنهادی مطرح شده، میباشد در سایت مرکز رشد به نشانی roshd.sbu.ac.ir/event_koodak بارگزاری نمایند.
تمرکز سنى این رویداد بر کودکان یک تا دوازده سال است.
حوزه های پیشنهادی این  رویداد شامل  بازی های فیزیکی و دیجیتالی برای ایجاد علاقه و انگیزه کتابخوانی در کودکان، داستان سرایی در حوزه کودک، محتواهای تعاملی در حوزه کودک، تصویرسازی کتاب و محتوای کودک، پلتفرم‌های نوین کتاب کودک، نوآوری‌های فرهنگی در کتابهای کودکان، محصولات و خدمات نوآورانه در حوزه کودک، اپلیکیشن های مرتبط با کودک، کاربست فناوری های نوین (واقعیت افزوده و واقعیت مجازی) میباشد که تیم‌های استارتاپی و نوآوری و همچنین شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه می‌توانند در این حوزه‌ها ایده‌های خودشان را ارائه کنند.
حامیان علمی رویداد محتوای کودک، دغدغه مندانه بر این باورند که می‌توان با استفاده از خلاقیت و ظرفیت‌های فناورانه و نوآورانه، بین نسل جدید، با کتاب و مطالعه رابطه موفق‌تر و مؤثرتری ایجاد کرد و کتاب را دوباره به زندگی و خانواده بازگرداند.
ایجاد تحول در ساختار کتاب‌های کودک خصوصا تحول در فرم و محتوا، نگرش مجدد به محتوای تولیدشده در این حوزه از جمله محورهای برگزاری این رویداد به شمار می‌رود.