‫ اخبار

شتابدهنده پیاکو مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی نیرو جذب میکند

 

به وبسایت و صفحات مجازی شتابدهنده مراجعه کنید.