‫ اخبار

برگزاری نشست تخصصی انجمن سنگ ایران و پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

 نشست تخصصی بررسی راهکارهای کاربردی ارتقاء صنعت سنگونقش شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه،دوشنبه 29 آذرماه در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در این نشست نمایندگانی از دانشگاه شهید بهشتی،دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی، اداره کل سنگهای تزیینی، دفتر صنایع معدنی، سازمان نظام مهندسی معدن و دبیر و مسئولان انجمن سنگ حضور داشتند.

 در این نشست به نقش انجام پژوهش ها و کارگاه های تخصصی نیاز محور و درخواست تجاری‌سازی ضایعات و باطله های معدنی تاکید شده و مقرر شد نیازهای کاربردی صنعت سنگ ساختمانی کشور به منظور انجام پژوهش ها و آموزشهای کاربردی و تجاری‌سازی دستاوردهای مورد نیاز تعیین و در برنامه های مدون با همکاری بخش های مختلف و حمایت انجمن سنگ ایران ،وزارت صمت و سایر سازمانها و نهادهای بخش خصوصی از توان شرکت های دانش بنیان استفاده شود.