‫ اخبار

مرکز نوآوری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افتتاح شد

 مرکز نوآوری دانشکده حقوق  امروز  22 آذرماه طی مراسمی با حضور رییس، معاونین و مدیر نوآوری دانشکده حقوق و رییس و جمعی از مدیران پارک علم و فناوری افتتاح شد.
مرکز نوآوری دانشکده حقوق با وسعت 38 متر مربع فضای اشتراکی جهت استقرار 5 تیم فناور رسما مورد بهره برداری قرار گرفته و شروع به فعالیت کرده است.