‫ اخبار

گسترش فضای فیزیکی مرکز نوآوری دانشکده ریاضی دانشگاه شهید بهشتی

گسترش فضای فیزیکی مرکز نوآوری دانشکده ریاضی امروز  16 آذر ماه 1400 طی مراسمی با حضور رئیس و جمعی از مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی رسما محقق شد.

مرکز نوآوری دانشکده ریاضی یکی از 18 مرکز نوآوری دانشگاه شهید بهشتی است که سال 1399 در راستای امکان حضور همزمان اساتید و دانشجویان دانشگاه در حوزه کسب و کارهای نوین کار خود را آغاز کرده است.