‫ اخبار

ارائه تجارب شرکت اب راهبر محاسب برگزیده پارک علم و فناوری دانشگاه شهیدبهشتی

ارائه تجارب شرکت برگزیده پارک علم و فناوری دانشگاه شهیدبهشتی در نخستین جشنواره کسب و‌ کار و کارآفرینی             

  شرکت اب راهبر محاسب توسط تعدادی از دانش آموختگان دانشگاه شهید بهشتی تاسیس شده است.                              

 این شرکت پارکی از بدو تاسیس در سال 1395در مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی استقرار یافته و مراحل رشد خود را در این مرکز طی نموده است.               

 این شرکت به دنبال حل مساله آلودگی آب از طریق شناسایی مواد آلاینده و ارائه راه حل هایی جهت از بین بردن آلودگی آب توسط پکیج های تولیدی می باشد                       

جهت آشنایی بیشتر با شرکت و شنیدن تجارب این کارآفرینان، شنبه ساعت 8 شب از طریق پیج پارک علم و فناوری دانشگاه شهیدبهشتی ما را دنبال کنید.           Sbu.park@