‫ اخبار

با حمایت پارک علم و فناوری شهید بهشتی دوره آموزشی توانمندسازی ارزیابی مالی پروژه‌های فناور برگزار شد

 با همکاری انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی و انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر( VC) دوره آموزشی توانمندسازی ارزیابی مالی پروژه‌های فناور  برگزار شد.

این دوره آموزشی از ٢٢ تا ٢٧ آبان ماه ١٤٠٠ با محورهاى مبانی تامین مالی شرکت های فناور و سرمایه گذاری خطرپذیر،تدوین طرح تجاری و ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری،ارزشگذاری فناوری،تامین مالی و راهبرد خروج سرمایه گذاری و دوره مقدماتی معرفی نرم افزار کامفار ابزار ارزیابی مالی طرح های سرمایه گذاری برگزار شد.

دکتر فریبرز مسعودى،رییس پارک علم و فناورى دانشگاه شهید بهشتى درباره اهمیت این رویداد گفت: مدیریت منابع مالى از اهمیت بسیار بالایى برخوردار است و در همه زمینه هاى سرمایه گذارى، مدیریت اجرا و خطرپذیرى ریسک سرمایه مى بایست مدنظر قرار گیرد.

دکتر مسعودى با تاکید بر لزوم تداوم برگزارى دوره هاى آموزشى توانمندسازى ارزیابى مالى پروژه هاى فناور تاکید کرد: پارک علم وفناورى دانشگاه شهید بهشتى از برگزارى چنین دوره هایى حمایت خواهد کرد.

گفتنى است شرکت در این دوره برای عموم علاقه‌مندان به این حوزه آزاد بود .