‫ اخبار

نشست لایو پارک علم و فناورى دانشگاه شهید بهشتى به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی برگزار میشود

همزمان با هفته جهانى کارآفرینى توسط پارک علم و فناورى دانشگاه شهید بهشتى نشست لایو معرفی سیستم هوشمند جذب سرمایه انسانی در کسب و کارهای خرد و متوسط را برگزار میکند.