‫ اخبار

مراسم تودیع و معارفه مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتى برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتى و قدردانی از مجریان تاسیس مراکز نوآوری دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه برگزار گردید.
مراسم تودیع دکتر علی سنبلی (معاون پیشین پارک علم و فناوری)، دکتر مریم جلالی (رییس پیشین دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل) و دکتر مجتبی وحیدی اصل (معاون پیشین مرکز رشد واحدهای فناور) و معارفه دکتر یاسرنیک پیمان (مدیر فناوری و نوآوری)، دکتر علی اصغر لشگری (رییس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل)، دکتر فرنوش اعلامی (معاون مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی) و مهندس فاطمه گودرزی (رییس اداره خدمات تجاری سازی) روز دوشنبه ١٠ آبان ماه١٤٠٠ در سالن جلسات پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتى برگزار گردید.

با توجه به اهمیت تاسیس مراکز نوآوری در دانشگاه، در ادامه از زحمات مهندس هوشیارکولیوند(مدیر پشتیبانی و خدمات فناوری پارک علم و فناوری) و دکتر علی اصغر سعد آبادی(مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی) در خصوص راه اندازی، تجهیز و استقرار واحدهای فناور در مراکز نوآوری دانشکده ها و پژوهشکده ها تجلیل و قدردانی گردید. 

در این مراسم از همکاری مدیران پیشین قدردانی و به لزوم ادامه همکاری آنها در جلسات برنامه ریزی و کمیته های ارزیابی تاکید و از مدیران جدید پارک درخواست شد پیشنهادهای خود را برای تدوین برنامه جامع پارک ارایه دهند.